REINSCRIEREA SI INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PREȘCOLAR 2019-2020

 


                           ÎNCEP REÎNSCRIERILE ȘI ÎNSCRIERILE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR

 

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ-GRĂDINIȚA PP NR. 28 STRUCTURĂ A LICEULUI  TEORETIC „VLAD ŢEPEŞ” TIMIŞOARA

PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂR DE GRUPE - aprobat  pentru anul şcolar 2019-2020

 GRUPA MICĂ = 1grupă - 30 preșcolari (30 locuri libere după reînscriere, 4 locuri după ETAPA I)

 GRUPA MIGLOCIE = 2 grupe – 60 preșcolari (19 locuri libere după reînscriere, 13 locuri după ETAPA I)

GRUPA MARE = 2 grupe – 60 preșcolari (5 locuri libere după reînscriere, 4 locuri după ETAPA I)

 CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR

COPII CARE ÎMPLINESC VĂRSTE ÎNTRE 3 ȘI 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2019 INCLUSIV

 Documente necesare înscrierii:

 • Act de identitate a solicitantului în original şi o copie xerox;
 • Certificatul de naştere al copilului înscris în original şi o copie xerox; 
 • Adeverință de salariat pentru părinți sau tutore în original;
 • Hotărârea de divorț (acolo unde este cazul);
 • Documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și acolo unde este cazul cele specifice.

CALENDARUL REÎNSCRIERILOR ȘI ÎNSCRIERILOR

ETAPA DE REÎNSCRIERE

6 mai-17 mai 2019 – completarea cererilor tip, de către părinţii copiilor care au frecventat grădinița noastră în anul școlar 2018-2019

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

 20 mai - 07 iunie 2019 - colectare cereri de înscriere, la sediul liceului (str. Surorile Martir Caceu nr. 47)

 10 iunie – 14 iunie 2019 – procesarea cererilor

14 iunie 2019 - AFIȘAREA LISTELOR FINALE

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (pentru unitățile care mai dispun de locuri libere)

 24 iunie - 19 iulie 2019 - colectare cereri de înscriere, la sediul liceului (str. Surorile Martir Caceu nr. 47)

 22 iulie  – 26 iulie 2019 – procesarea cererilor

26 iulie 2019 - AFIȘAREA LISTELOR FINALE

Criterii de departajare

GENERALE

 • Existența unui certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap;
 • Existența documentelor care dovedesc că este orfan de ambii părinți sau copilul provine de la un centru de plasament/ casă de copii/ plasament familial;
 • Existența documentelor care dovedesc că este orfan de un părinte copilul;

SPECIFICE

 • Domiciliul/Reședința părintelui/tutorelui se află în circumscripția școlii - act de identitate;
 • Locul de muncă al părintelui/tutorelui se află în circumscripția școlii  – adeverință de la locul de muncă;
 • Declarație notarială din care să rezulte că persoana care se ocupă de creșterea copilului domiciliază în circumscripţia şcolară a liceului nostru;

Circumscripția școlară (STRĂZI ARONDATE LICEULUI TEORETIC “VLAD ŢEPEŞ”)        

 

Strada

Indicatori

1 DECEMBRIE

nr. 89-110

ANGHEL SALIGNY

 

ARGEŞ

nr. 1-10

ARIEŞ

 

BRADUL

 

BUCEGI

 

CARPAŢI

 

CĂRTURARILOR

 

CERNA

 

CONSTANŢA

 

COZIA

 

CRAIOVA

 

CRIŞUL

 

DELIBLATA

 

DIANA

 

DR. IOAN MUREŞAN (STÂNCĂ ŞTEFAN DR.)

nr. 102-109

EROILOR DE LA TISA

nr. pare 2-94

F.C.RIPENSIA (SPORTIVILOR)

 

FELEACUL

 

GLADIOLELOR

 

JOHANN GUTTENBERG

 

LIVIU REBREANU

nr. impare 141-149, nr. pare 144-154

MARTIR CRISTINA LUNGU (CULTURII)

 

MARTIRILOR 1989 (GIROCULUI)

nr.1-20

MIHAIL JORA (PETOFI)

 

MINERVA

 

PĂDURARILOR

 

PROF .DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU

 

RETEZAT

 

SATU NOU

 

SFÂNTUL IOSIF CEL NOU (BIHOR)

 

SOMEŞ

 

STEJARUL

 

SURORILE MARTIR CACEU (NEGOIU)

 

TINERETULUI (CEAIKOVSKI P.I.)

 

VÂLCEA

 

VASILE ADAMACHI (HUNEDOARA)

 

WILLIAM KONRAD RONTGEN

 

HENRI COURSAGET

 

 

                                        

 

LaughingPROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR

de luni-vineri, orele 8-14, la sediul liceului pe strada Surorile Martir Caceu (Negoi) nr. 47

 POSIBILITĂŢI DE INFORMARE A PĂRINŢILOR

la telefon 0256-224384 sau 0356-405316