INSCRIEREA IN INVATAMANTUL PRIMAR 2020-2021

 

ÎNSCRIERILE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE SE POT DEPUNE ONLINE

În perioada 11.03.2020-21.03.2020 școlile sunt închise, dar înscrierile elevilor în clasa pregătitoare continuă online. Părinții pot completa o cerere sub forma unui formular online, la adresa:

https://inscriere.edu.ro/cerere/

Validarea cererilor se face după începerea cursurilor la secretariatul școlii.

 

                           ÎNCEP ÎNSCRIERILE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

 

CIRCUMSCRIPŢIA ŞCOLARĂ     LICEUL TEORETIC „VLAD ŢEPEŞ” TIMIŞOARA, JUDEŢUL TIMIŞ 

PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂR DE CLASE - aprobat  pentru anul şcolar 2020-2021

 CLASA PREGATITOARE = 1 CLASĂ - 25 elevi (locuri disponibile 25)

STRĂZI ARONDATE LICEULUI TEORETIC “VLAD ŢEPEŞ”            

 

               

Nr. crt.

Strada

Indicatori

1

1 DECEMBRIE

nr. 89-110

ANGHEL SALIGNY

 

ARGEŞ

nr. 1-10

ARIEŞ

 

BRADUL

 

BUCEGI

 

CARPAŢI

 

CĂRTURARILOR

 

CERNA

 

10 

CONSTANŢA

 

11 

CLUJ

 

12 

CRAIOVA

 

13 

CRIŞUL

 

14 

DELIBLATA

 

15 

DIANA

 

16 

DR. IOAN MUREŞAN (STÂNCĂ ŞTEFAN DR.)

nr. 102-109

17 

EROILOR DE LA TISA

nr. pare 2-94

18 

F.C.RIPENSIA (SPORTIVILOR)

 

19 

FELEACUL

 

20 

GLADIOLELOR

 

21 

JOHANN GUTTENBERG

 

22 

LIVIU REBREANU

nr. impare 141-149, nr. pare 144-154

23 

MARTIR CRISTINA LUNGU (CULTURII)

 

24 

MARTIRILOR 1989 (GIROCULUI)

nr.1-20

25 

MIHAIL JORA (PETOFI)

 

26 

MINERVA

 

27 

PĂDURARILOR

 

28 

PROF .DR. AUREL PĂUNESCU-PODEANU

 

29 

RETEZAT

 

30 

SATU NOU

 

31 

SFÂNTUL IOSIF CEL NOU (BIHOR)

 

32 

SOMEŞ

 

33 

STEJARUL

 

34 

SURORILE MARTIR CACEU (NEGOIU)

 

35 

TINERETULUI (CEAIKOVSKI P.I.)

 

36 

VÂLCEA

 

37 

VASILE ADAMACHI (HUNEDOARA)

 

38 

WILLIAM KONRAD RONTGEN

 

39 

HENRI COURSAGET

 

                           

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR

CLASA PREGĂTITOARE:

SmileCOPII CARE ÎMPLINESC VĂRSTA DE 6 ANI PÂNĂ LA 31 AUGUST 2020 INCLUSIV

SmileCOPII CARE ÎMPLINESC VÎRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2020, DACĂ DEZVOLTAREA LOR PSIHOSOMATICĂ ESTE CORESPUNZĂTOARE

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE A COPIILOR

PERIOADA DE EVALUARE: 25 FEBRUARIE – 20 MARTIE 2020, de luni până vineri, între orele 10:00 şi 18:00

LOC DE DESFĂŞURARE: GRĂDINIŢA PP NR. 32 TIMIŞOARA (STR. CONSTANTIN BRĂILOIU NR. 2, TEL. 0256464406)

Copiii, însoţiţi de părinte/tutore legal, se vor prezenta la centrul unde a fost făcută în prealabil programarea, cu următoarele documente:

  • Act de identitate al părintelui/tutorelui în original şi o copie xerox;
  • Certificatul de naştere al copilului în original şi o copie xerox;
  • Actul care atestă calitatea de tutore legal, dacă este cazul şi o copie xerox;
  • Adeverinţă de la medicul de familie (cu număr de înregistrare şi datată) care atestă faptul că preşcolarul este „apt pentru şcoală”

PROGRAMUL SPECIAL DE EVALUARE VA FI AFIŞAT SEPARAT, DUPĂ CONSULTAREA CU CENTRUL DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

4 martie - 23 martie 2020– completarea cererilor tip de catre părinţi, on line sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea

PROGRAMUL DE COMPLETARE A CERERILOR: luni-vineri, orele 8,00-18,00.

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

ETAPA I

26 martie 2020 - procesarea cererilor-tip de către COMISIA NAŢIONALĂ şi repartizarea la şcoala de circumscripţie a copiilor ai căror părinţi au solicitat acest lucru

27-30 martie 2020 - procesarea cererilor-tip, de către UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, a copiilor din alte circumscripţii şcolare. Admiterea sau respingerea cererilor, prin aplicarea criteriilor de departajare

31 martie 2020 - repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie dacă nu au fost admişi la şcoala dorită şi care şi-au exprimat opţiunea aceasta la înscriere  

1 aprilie 2020 - AFIȘAREA CANDIDAȚILOR ÎNMATRICULAȚI, A NR. DE LOCURI LIBERE ȘI A LISTEI COPIILOR NEÎNSCRIȘI DUPĂ PRIMA ETAPĂ

ETAPA a II-a

22 aprilie 2020 -  comunicarea către unităţile şcolare a procedurii speciale de repartizare a copiilor de către I.S.J. Timiş

23-30 aprilie 2020 - depunerea cererilor-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţămant pentru copii care NU AU FOST PRINSI ÎN NICI O UNITATE SCOLARĂ şi care NU AU PATICIPAT LA PRIMA ETAPĂ de înscriere şi validarea cererilor- tip de către unitatea de învăţămant care se afla pe prima poziţie în opţinunea părintelui, pentru înscrierea copilului său.

4-6 mai 2020 - completarea datelor din cererea-tip de înscriere pentru candidaţii admisi în această etapă

7 mai 2020 - AFIŞAREA ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMANT A LISTELOR FINALE, A COPIILOR ÎNSCRIŞI ÎN CLASA PREGĂTITOARE

8-15 mai 2020 - SOLUŢIONAREA ORICĂROR SITUAŢII referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare de către I.S.J. TIMIŞ.

 

Pe lângă CRITERIILE GENERALE şcoala va aplica următoarele CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE a copiilor:

  • locul de muncă al părintelui/tutorelui se află în circumscripția școlii  – adeverință de la locul de muncă;
  • declarație notarială din care să rezulte că persoana care se ocupă de creșterea copilului domiciliază în circumscripţia şcolară a liceului nostru;

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

JOI 27.02.2020, orele 14,00-16,00

POSIBILITĂŢI DE INFORMARE A PĂRINŢILOR

la sediul liceului, pe strada Surorile Martir Caceu (Negoi) nr. 47

la telefon 0256-224384 sau 0356405316

pe www.vladtepes.tm.ro

la TELVERDE 0800816256

 

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

  • Act de identitate al părintelui/tutorelui în original şi o copie xerox;
  • Certificatul de naştere al copilului în original şi o copie xerox;
  • Adeverinţă de la medicul de familie care să conțină programul de vaccinare a școlarului și care să ateste că este „apt pentru școală”.