Date Biobibliografice

Date biobibliografice

 

 

Născut, la 25 septembrie 1960, în oraşul Anina, judeţul Caraş-Severin;

 • Absolvent, în anul 1984, al Facultăţii de Istorie-Filosofie (specializarea istorie-filosofie), Universitatea din Bucureşti;
 • Profesor de istorie, grad didactic I, titular în învăţământul preuniversitar (actualmente, la Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara);
 • Doctor în istorie din 2008, cu distincţia „cum laude”;
 • Fondator şi director al Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” din Timişoara (fosta, între  1998-2001, Școala cu clasele I-VIII nr. 23, devenită, din 8 mai 2001, Școala cu clasele  I-VIII nr 23 „Vlad Ţepeş”, iar, din 1 septembrie 2003, transformată în Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş”)   între 1998-2010 şi din 2012 până în prezent;
 • Director al Liceului „Ioan Slavici” Timişoara între 2011-2012;
 • Cadru didactic asociat la Catedra de Istorie a Facultăţii de Litere, Istorie şi Filosofie (actualmente, „şi Teologie”), de la Universitatea de Vest Timişoara, din 1997, iar din 2006 şi la Catedra de Ştiinţe Sociale a Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara;
 • Conferenţiar universitar, titular al Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara, din anul universitar 2012-2013;
 • Prorector al Universităţii „Ioan Slavici” din Timişoara şi preşedinte al Comisiei de Etică din cadrul acesteia, începând din decembrie 2012;
 • Fondator, director şi redactor-şef al revistei de cultură istorică „Columna 2000”;
 • Membru în Colectivul de redacţie al revistei de cultură istorică „Clio” din Timişoara;
 • Membru în Colectivul de redacţie al periodicului de cultură şi educaţie „Demnitatea” din Timişoara;
 • Membru în Colectivul de redacţie al revistei „Lumina divină” din Timişoara;
 • Realizator şi moderator al emisiunilor „Dincolo de catedră” şi „Pagini de istorie” (perioada 2001-2006) şi al emisiunii „Convergenţe”, începând cu 2006 de la TV „Tele Europa Nova” Timişoara;
 • Preşedinte al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” din România – Filiala Timiş din 2003; membru în Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” din România;
 • Fondator şi prim vicepreşedinte al Despărţământului „Ioachim Miloia” Timişoara al Astrei;
 • Fondator şi secretar general al Societăţii Culturale „Patrimoniu” Timişoara;
 • Membru de onoare al Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus” din Uzdin-Serbia, din 2001;
  • Membru de onoare al Societăţii Literar-Artistice „Sorin Titel” din Banat, din 2003;
  • Membru de onoare şi membru în Consiliul de Conducere al Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu” din România – Filiala Timişoara, din 2002;
  • Membru al Asociaţiei Istoricilor Bănăţeni, din 1997;
  • Membru-fondator al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România – filiala Timiş şi responsabil al Secţiei de Istorie Medie a acesteia;
  • Membru al Ligii şi Fundaţiei „Mareşal Ion Antonescu” din România - Filiala Timiş;
  • Membru-fondator al Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor Timişoara;
  • Membru al Fundaţiei Regionale de Interes Public „Sine Ira” şi responsabil al Departamentului P.R. al acesteia;
  • Membru al Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România „Clio” - Filiala Timiş;
  • Membru al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Ministerul de Interne - Filiala Timiş;
  • Vicepreședinte al Ligii Scriitorilor din România – Filiala Timişoara, Banat.

 

Numeroase ordine, titluri, distincţii, premii, diplome şi medalii, conferite şi acordate, printre care se remarcă:

 • Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Ofiţer, pentru abnegaţia şi devotamentul puse în slujba învăţământului românesc, pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea şi promovarea cercetării ştiinţifice din ţara noastră, conferit prin Decret Prezidenţial, în anul 2004;
 • Ordinul „Crucea Memoriei”, în semn de înaltă preţuire în lupta contra comunismului, conferit de Uniunea Participanţilor la Conflictul Militar (1991-1992) din Republica Moldova, în anul 2005;
 • Premiul „Pro Cultura Timisensis”, pentru întreaga activitate desfăşurată şi merite deosebite în promovarea artei şi culturii timişene,acordat de Consiliul Judeţean Timiş, în anul 2006;
 • Titlul de „Membru de Onoare” şi „Medalia pentru Merite Deosebite”,în activitatea de cinstire a Eroilor Neamului Românesc, acordate de Consiliul Director Central al Asociaţiei Naţionale „Cultul Eroilor” din România, în anul 2006;
 • Distincţia „Diploma Gheorghe Lazăr clasa a III-a”, pentru merite deo­sebite în activitatea la catedră şi rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea tinerilor, acordată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tine­retului, în anul 2007;
  • Premiul „Jurnalistul anului 2012”, pentru izbânda credinţei în ziaristica independentă, pentru înalta pâlpâire a spiritului de jurnalist stând de veghe la izvoarele adevărului, pentru cinstita slujire a cuvântului scris, pentru tenacitatea cu care apără limba română, pentru că este făptuitor de dreptate şi pentru curajul de a fi corect, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anul 2012;
  • Diploma „Silvius Bata Miclea”, pentru contribuţii deosebite în afirmarea şi promovarea jurnalisticiiadevărate şi independente în spaţiul Banatului, conferită de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anii 2008, 2009, 2010 şi 2011;
  • Premiul cultural „Tibiscus”, pentru contribuţii la promovarea şi afirmarea va­lo­rilor cultural-spirituale româneşti în spaţiul banatic, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anii 2009, 2010 şi 2012;
 • Premiul cultural „Gheorghe Bulic”, în semn de profundă mulţumire şi re­cunoştinţă pentru contribuţia majoră la păstrarea, afirmarea şi promovarea identităţii cultural-naţionale, a spiritualităţii şi demnităţii românilor din Ser­­bia, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivo­dina-Serbia, în anii 2008 şi 2011;
 • Premiul „Dr. Gligor Popi”, în semn de recunoştinţă şi continuă aducere aminte pentru contribuţia adusă la păstrarea obştei româneşti cât şi pentru merite deosebite în promovarea ideilor umaniste şi cultivarea şi afirmarea valorilor istoriei româneşti, conferit de Societatea Literar-Artistică „Tibiscus” din Uzdin, Voivodina-Serbia, în anul 2012;
 • Nominalizat cu emisiunea „Dincolo de catedră”, în cadrul Concursului „Pre­miile Jurnalismului de Educaţie” (secţiunea Televiziune), ediţia 2004, organizat de către Comisia Naţională a României pentru UNESCO.

25 de cărţi publicate până în prezent:

 • Victorii celebre ale oştilor române, Ed. Brumar, Timişoara, 1997;
 • Mihai Viteazul, domnul primei uniri, Ed. Brumar, Timişoara, 1998;
 • Domnii îndelungate în istoria românilor, Ed. Eurostampa, Timişoara, 1999;
 • Domnitori şi regi de seamă din istoria poporului român, Ed. Excelsior, Timişoara, 2000;
 • Domnitori nedreptăţiţi din istoria românilor, Ed. Marineasa, Timişoara, 2001;
 • Oştile române şi cruciadele antiotomane, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2002;
 • Voievozi desăvârşitori ai statelor medievale Ţara Românească şi Moldova (ediţie bilingvă româno-engleză), Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2003 (cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului);
 • Incursiuni în istoriografia românească referitoare la Banatul medieval (ediţie bilingvă româno-engleză), Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2004 (cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării);
 • Douăsprezece povestiri adevărate despre Mihai Viteazul (ediţie bilingvă româno-engleză), Ed. Eurostampa, Timişoara, 2005;
 • Domnitori români mai puţin cunoscuţi, Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2005 (cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică);
 • Voievozi şi domnitori români (sec. XIV-XVI),Ed. Excelsior Art, Timişoara, 2006 (cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică);
 • Domnii scurte dar însemnate în istoria românilor, Ed. Zamolsara, Timişoara, 2007 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Cele mai scurte trei domnii din Evul Mediu românesc (ediţie bilingvă româno-franceză), Ed. Eurostampa, Timişoara, 2008 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Banatul medieval în viziunea istorică a lui Patriciu Drăgălina, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2008;
 • Monografism bănăţean (Istoria medievală a Banatului reflectată în monografiile alcătuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea), Ed. Eurostampa, Timişoara, 2008;
 • Istoriografia românească de la începutul secolului al XIX-lea până la Marea Unire privitoare la Evul Mediu bănăţean, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2008 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Cercetarea istorică românească din secolul XIX şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat. Sinteză (ediţie bilingvă româno-engleză), Ed. Eurostampa, Timişoara, 2009.
 • Ion Vodă cel Viteaz, o viaţă eroică şi un sfârşit tragic, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2009 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Istoriografia românească din perioada 1918-1948 referitoare la Evul Mediu bănăţean, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2009 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Cărturari români cu preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. Cuprinderi biobibliografice, Ed. Eurostampa, Timişoara, 2010 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval, vol. I-II,Editura Eurostampa, Timişoara, 2010 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • „Fortissimus  athleta Christi”, Iancu de Hunedoara 555,Editura Eurostampa, Timişoara, 2011 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui Ioachim Miloia,Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • O prezentare a cadrului istorico-geografic al Banatului medieval,Editura Eurostampa, Timişoara, 2012 (cu sprijinul Consiliului Judeţean Timiş);
 • Integrarea cercetărilor istorice referitoare la Banatul medieval în mișcarea generală istoriografică românească (ediţie bilingvă româno-engleză), Editura Eurostampa, Timișoara, 2013 (cu sprijinul Consiliului Județean Timiș).

 

În pregătire:

 • Ţara Românească de la Basarab I „Întemeietorul” la Mircea cel Bătrân;
 • Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită;
 • O istorie a ştiinţei şi tehnicii din Banat.

 

Peste 570 de studii şi articole publicate şi peste 250 de comunicări ştiinţifice susţinute.

Additional information